Wednesday, November 16, 2011

ನಿಮಗಾಗಿ


ಬಾಳ ಪಯಣದಲಿ

ಮೋಹದ ಮದದಲಿ

ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಳೆಗೆ

ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಮರೆಯದೆಯಲ್ಲಾ........

ಶಬರಿ ರಾಮನಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವಂತೆ

ನಾನೂ ಕಾಯುವೆ ಗೆಳೆಯಾ........

ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುವ ತನಕ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ತನಕ

ಪ್ರೀತಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಒಡೆಯುವ ತನಕ

ದಿನವಾದರೂ ಸರಿಯೇ

ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ..........

No comments:

Post a Comment